17.12.14

Visual Studio İçerisinde Entity'den Kaynaklı Hataları Görme - EntityValidationErrors

Çoğu zaman veri tabanında tanımladığımız veri yapılarından kaynaklı olan exceptionlar eğer bir entity yardımıyla çalışıyorsak EntityValidationErrors şeklinde hatalar fırlatır. Bu hataların sebebini görüntülemek diğer hatalar kadar kolay değildir.
'EntityValidationErrors' hatalarını görüntülemek amacıyla Visual studio ortamına bir watch objesi ekliyoruz. Bu objenin tanımı ise şu şekilde;
((System.Data.Entity.Validation.DbEntityValidationException)$exception).EntityValidationErrors
Bu tanım yardımıyla artık objenin altındaki dallanmaları takip ederek hatanın sebebini öğrenebiliyoruz.
Umarım benim gibi ihtiyaç duyan herkesin işine yaramıştır, bol kodlu günler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder