22.8.14

Morris.js Donut Grafiğinin kullanımı

Javascript tarafında önceden " jqplot.js " kütüphanesini kullanıyordum. Sitelerde gezerken "morris.js" kütüphanesine rastladım. Görsel yönü daha kuvvetli olan bu kütüphane yardımıyla daha güçlü grafikler oluşturabilirsiniz.
Bu yazımda javascript tarafında grafik çizdirmek için faydalı bir kütüphane olan " morris.js " yardımıyla örnek donut grafiği çizimini ele alacağım.
Öncelikle grafiği çizmek için html tarafında düzenlemeler yapıyoruz.
<script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/raphael/2.1.0/raphael-min.js">
 </script>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.2.min.js"></script>
 <script src="http://cdn.oesmith.co.uk/morris-0.4.1.min.js"></script>
 <meta charset=utf-8 />
 <title>Morris.js Donut Chart Örneği</title>
 <body>
 <div id="ornek-donut"></div>
 </body>
İlgili kütüphaneleri ekledikten sonra grafiğin görünmesini istediğimiz div elemanına grafik elemanına uygun bir isim veriyoruz. Burada "ornek-donut" adını verdim. Sonrasında script tarafına geçerek grafiğin asıl çizilmesini sağlayan kısmı oluşturuyoruz.
Morris.Donut({
 element: 'ornek-donut',
 data: [
 {label: "Türkiye", value: 12},
 {label: "Çek Cumhuriyeti", value: 30},
 {label: "Almanya", value: 20}
 ],
 labelColor: '#000000',
 colors: [
 '#429A3C',
 '#0068A6',
 '#E81922'
 ],
 formatter: function (x) { return x + "%" }
 });
Bu kısımda element grafiği nereye çizeceğini, data grafikte gösterilmesi istenen elemanları, labelColor grafiğin içinde gözüken etiketleri colors ise grafik renklerini ifade ediyor. Herhangi bir format vermek isterseniz formatter grafiğin etiketine göndereceğiniz formatı düzenliyor.
Örnek grafik sayfası için:
İlgili kütüphane için:

8.8.14

C# içerisinde sayı ve karakter içeren, rastgele, istenen boyutta, kod üretmek

C# içerisinde sayı ve karakter içeren istenen boyutta kod üretmek için ilgili fonksiyonu kullanabiliriz. Bu fonksiyonlar kullanıcılar için şifre türetme, belgeler için rastgele numaralar türetme işlemlerinde kullanılmaktadır.
Zamanla bu fonksiyonları çoğaltacağım. Şimdilik tek bir örnek üzerinden gidiyorum umarım işinize yarar;
public static string DosyaNumarasiTuret() {
  var chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";
  var random = new Random();
  var result = new string(
  Enumerable.Repeat(chars, 8)
  .Select(s => s[random.Next(s.Length)])
  .ToArray());
  return result;
  }

Javascript foreach kullanımı

Javascript tarafında sürekli foreach kullanımını başka sitelerden hatırlamak giderek zor olmaya başladığı için el altında bulunsun istedim,
  • Array içerisinde arama;
$.each([ 47, 26 ], function( index, value ) {
 alert( index + ": " + value );
 });
Ürettiği sonuç;
 0: 47
 1: 26
  • Obje içerisinde arama;
var object = {
 "Seckin": "Programci",
 "Ali": "Yönetici"
 };
$.each( object , function( key, value ) {
 alert( key + ": " + value );
 });
Ürettiği sonuç;
 Seckin: Programci
 Ali: Yönetici