Hakkımda

1988 Yılında Polatlı'da doğdum.İlk ve orta öğretimimi burada tamamladım.Lise eğitimimi ise Çorum Fen Lisesi'nde tamamladım. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği'ni kazandım. Bir yıl İngilizce Hazırlık okudum.
Okulda öğrendiğim bilgileri pekiştirmek amacıyla TRT kurumunda Naklen Yayınlar Başmühendisliği'nde 1 ay staj yaptım.Burada naklen yayının gereklerini, nasıl yapıldığını ve burada bulunan mühendislerin çalışmalarını gözlemledim. Naklen yayın sırasında teknik ekipmanın kurulmasında ve çalıştırılmasında rol aldım. Naklen yayın sırasında çıkan problemlerin çözümlerinin nasıl yapıldığı konusunda bilgiler aldım.
2009'un Eylül-Ocak ayları arasında Erasmus programı kapsamında Çek Cumhuriyeti'nde 5 ay boyunca eğitim gördüm. Eğitimim kapsamında 5 aylık Çek dili eğitimine de katıldım.
2010 yılı yaz döneminde ise Aselsan'da( Savunma Sistemleri Müdürlüğü Sonar Sistemler Bölümü'nde)bir ay staj yaptım.Buradaki stajımda Sonar sistemler hakkında bilgi edindim.Verilen staj projesi kapsamında COMSOL Multiphysics programını kullanmayı öğrendim.Proje ile ilgili gerekli modellerin çizim ve sonuç aşamalarını burada
gerçekledim.Ayrıca MATLAB programı yardımıyla gerekli hesaplamaların sonuçlarının gerçeklenmesini ve gerekli grafiklerin çizdirilmesini sağlayacak kullanıcıya kolaylık sunan bir arayüz tasarladım.
Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği lisans bitirme projem C programlama dili yardımıyla Türkçe’de sözdizimsel sentezi gerçekleyen bir program oluşturmak üzerineydi. Bu çalışmada, Türkçe’deki sözdizimsel sentezi gerçekleyecek bir yazılım geliştirmek amacıyla isim, sıfat, zamir gibi öbeklerin dilbilgisinde tanımlanmış kurallar ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilerek belirli doğrultularda kurallara bağlanmıştır. Sonrasında oluşturulan bu kurallar, yazılıma aktarılabilir hale getirilmek üzere mantıksal bir çerçevede işlenerek yeniden oluşturulmuş; 80 adet istisnai kelime içeren 5 adet veritabanı ve 72 adet kuraldan oluşan bir program geliştirilmiştir. Kural tabanlı bir yazılım örneği olan ve C programlama dilinde geliştirilen söz konusu program, Türkçe diline özgü harflerin tanıtılmasının ardından platform bağımsız olarak kullanılabilir durumdadır. Türkçe dilbilgisi kurallarını öğretici anlamda geliştirilen bu program otomatik çeviri yazılımlarında, diyalog tabanlı yazılımlarda, dil öğretiminde; belirtilen öbeklerin(isim, sıfat, zamir) sentezleme çalışmalarında kullanılabileceği öngörülmektedir.
Mezuniyet sonrasında yaz aylarını değerlendirmek amacıyla Nokia-Siemens Networks firmasında Avea projesi kapsamında ücretli staj yaptım. Staj kapsamında GSM sektörünü tanıma fırsatı buldum. Şirket bünyesinde aldığım eğitimler sonucunda firmada kullanılan global yazılımları öğrendim. Programları kullanarak proje süresince gerekli veri girişlerini ve düzenlemeleri yaptım. Çalışanların ihtiyaçlarına çözüm olacak nitelikte küçük programlar oluşturdum. Değişik departmanlarda görev alarak her departmanın yaptığı işi ve çalışma ortamını gözlemledim.
Nokia-Siemens Networks firmasında çalıştığım sırada ODTÜ- Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansıma başladım.
Nokia-Siemens Networks firmasından ayrılıp, Bilkent Teknokent’te Dirisoft Bilgi ve İletişim Teknolojileri LTD. ŞTİ. bünyesinde yazılım mühendisi olarak 1.5 yıl çalıştım. Şirket bünyesinde Cloud Computing (Kümesel Hesaplama) alanında geliştirilen DOYS (Dağınık Önbellek Yönetim Sistemi) projesinin network altyapısının kurulması ve ilgili kullanıcıların bulut havuzuna atama işlerimlerinin yapılmasında görev aldım. C++ programlama dili yardımıyla proje çerçevesinde multithread işlevler geliştirerek, tanımladığım kullanıcı-kaynak atama problemleri doğrultusunda en iyi sonucu bulan bir akış gerçekleştirdim. Bunun yanısıra diğer bir proje olan, web tabanlı yazılım uygulaması, dsoffice ‘ de HTML, Javascript, C# dillerinin yanısıra ASP.NET, MVC ve SQL yardımıyla çeşitli modüller geliştirdim. Ayrıca Gate Elektronik firmasının AUV(Autonomoues Underwater Vehicle) projesinin simülasyon kodunu geliştirdim ve IGES (iz gözetleme eğitim simülasyonu)’in bakım çalışmalarında yer aldım.
ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Ana Bilim Dalı yüksek lisans bitirme tezi olarak C++ programlama dili yardımıyla bulut bilişim üzerinde hem bulut kullanıcılarını hem de bulut bilişim servis sağlayıcılarını memnun edecek bir atama programı geliştirdim. Programı geliştirirken bulut altyapısını, kullanıcıların ve servis sağlayıcılarının isterlerini gözlemledim. Bu doğrultuda gereksinim analizi yaparak, C++ ve boost kütüphanesini kullanarak bir optimizasyon mekanizması geliştirdim. Çalışmam kapsamında farklı atama algoritmalarını inceleyip, içlerinden gerek zaman gerekse maliyet olarak en uygun değere sahip olanı seçtim. Optimizasyon algoritması ve giriş değerlerini kullanarak, bulut bilişim için birleşik bir atama sistemi oluşturdum.
Şu anda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda 1 yılı aşkın bir süredir yazılım mühendisi olarak çalışmaktayım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder