25.7.14

Web Projelerinde Karşılaşılan Tarih Uyumsuzluğu Sorunu/Çözümü

Web arayüzlerinde veritabanından tarih, saat verileri çekilirken kullanıcıların bilgisayarlarına ve projenin yüklendiği sunucunun yerel saat ve dil ayarlarına bağlı olarak değişik zaman/ tarih formatlarıyla karşılaşılmaktadır.
Bu tarih/zaman formatlarının istenen bir yapıda alınması ve kullanıcıya sunulması gerekmektedir. Bu tür sorunların giderilmesi için tüm yerel zaman dilimlerinde çalışacak standart bir formata ihtiyaç duyulmaktadır. Formatın standart hale getirilmesi için şu adımlar izlenmelidir;
 
Oluşturulan web projelerinde bulunan Global.asax dosyası içerisine almak istediğiniz tarih formatını ve kültür bilgisini girmeniz gerekmektedir. Böylece uygulama açıldığı bilgisayarın veya koştuğu bilgisayarın saat diliminden bağımsız olarak kendisine verilen saat dilimini kullanacaktır;
Bu örnek içerisinde tarih formatı Gün/Ay/Yıl şeklinde alınmıştır. dd/MM/yyyy şeklinde alınan format yardımıyla
- 5/12/2014 gibi verilerin 05/12/2014
- 5/4/2014 gibi verilerin 05/04/2014 şeklinde alınması sağlanır.
protected void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e) 
{
CultureInfo cInfo = new CultureInfo("tr-TR");
cInfo.DateTimeFormat.ShortDatePattern = "dd/MM/yyyy";
cInfo.DateTimeFormat.LongDatePattern = "dd/MM/yyyy";
cInfo.DateTimeFormat.DateSeparator = "/";
Thread.CurrentThread.CurrentCulture = cInfo;
Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = cInfo;
}

6.7.14

HTML Ampersand Karakter Kodları

Html kodu içerisinde kullanmamız gerektiğinde direk kullanıldığında hatalara yol açan bazı karakterler vardır; &, > ve < vb. Bu tür karakterlerin kullanımından kaçınılması istense de kullanıcılara verilen şifrelerde veya site içeriklerinin herhangi bir yerinde bu tür karakterleri kullanmamız gerekebilir. Bu işaretleri html tag leri içerisinde kullanabilmek için dili bozmayacak karşılıklarını kullanmak gerekmektedir. Bu işaretlerin eşlenikleri ise şöyledir;
&quot;"Double quote
&amp;&Ampersand ("and" sign)
&lt;<Less-than
&gt;>Greater-than
&nbsp; un-linebreak-able space
&iexcl;¡Upside-down !
&cent;¢Cent sign (c crossed out)
&pound;£Pound sign: the currency symbol
not the tic-tac-toe telephone symbol, which is incorrectly called "pound".
&curren;¤circle with dashes at NE, SE, SW, and NW
&yen;¥Y crossed out
&brvbar;¦Vertical line, maybe with gap in middle
&sect;§Section sign (like hurricane symbol on weather maps)
&uml;¨Two dots up in the air
&copy;©Copyright sign (C in a circle)
&ordf;ªlower case "a" up in the air
&laquo;«Two small less-than signs: the German open-quote
&not;¬Not sign from classical logic
&shy; "Soft" hyphen: a dash
&reg;®Registered sign (R in a circle)
&macr;¯Macron (horizontal line up in the air)
&deg;°Degree sign
&plusmn;±Plus-or-minus sign
&sup2²2 up in the air
&sup3;³3 up in the air
&acute;´Little dash pointing to North-East
&micro;µMicro sign, lower case Greek Mu
&para;Paragraph sign (mirror image capital P with two legs and a black eye)
&middot;·Decimal Point (English style, mid-level)
&cedil;¸Small sickle shape, low down
&sup1;¹1 up in the air
&ordm;ºlower case "o" up in the air
&raquo;»Two small greater-than signs: the German close-quote
&frac14;¼One quarter
&frac12;½One half
&frac34;¾Three quarters
&iquest;¿Upside-down ?
&times;×Times sign: narrow x without serifs
&divide;÷Division sign: a colon : with a dash through it
&ETH;ÐOld English voiced "Th", "D" with dash through upright
&eth;ðOld Englished voiced "th": bendy "d" with dash through tail
&THORN;ÞOld English unvoiced "Th": "P" but loop has slipped down
&thorn;þOld English unvoiced "th": smaller version of the above
&AElig;Æ"A" and "E" in a ligature, as in ENCYCLOPAEDIA
&aelig;æ"a" and "e" in a ligature, as in "encyclopaedia"
&OElig;Œ"O" and "E" in a ligature, as in MANOEUVRE
&oelig;œ"o" and "e" in a ligature, as in "manoeuvre"
&Aring;Å"A" with a little circle above: Angstrom sign
&Oslash;Ø"O" with diagonal line through: Empty set sign
&Ccedil;Ç"C" with cedilla (sickle shape) underneath
&ccedil;ç"c" with cedilla (sickle shape) underneath
&szlig;ßGerman "sz" ligature, like a lower case Greek Beta
&Ntilde;ÑN with wiggle on top
&ntilde;ñn with wiggle on top